HEM

I vårt ingenjörsteam finns några av Sveriges främsta
experter inom ljuddämpande lösningar för industrin.

Experter på anpassad ljuddämpning

Vi har mer än 60 års samlad erfarenhet och kunskap som gör att vi idag är experter på ljuddämpning. Det gör oss till er självklara partner gällande akustiska utmaningar och innovationer.

I samarbete med er och helt anpassat efter era behov, löser vi era bullerutmaningar och ger er en bättre ljudmiljö.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar och konstruktioner. Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problemidentifikation till färdig produkt. Hur processen går till kan du läsa mer om här 

Våra lösningar är helt anpassade efter era behov

Vi kan leverera kompletta ritningspaket, eller hjälpa er hela vägen fram till en nyckelfärdig lösning. Detta innefattar även när det enbart gäller förstudier, projektering och konceptframtagning. Ni bestämmer omfattningen på uppdraget. Vi erbjuder även löpande underhåll av de ljuddämpande konstruktionerna.

Ny teknik ger friskluftventil med hög ljudreduktion

Trafikverket har genom en innovationsupphandling uppdragit åt HIAK AB att utveckla en ny typ av friskluftventil med mycket hög ljuddämpning. Friskluftventiler är ofta begränsande för hur hög ljudreduktion som går att uppnå i befintliga fasader, när Trafikverket bullerskyddar bostäder längs statliga vägar och järnvägar. Under hösten 2016 genomfördes en marknadsundersökning i Europa, Japan och USA för att hitta produkter med tillräckligt hög ljudreduktion och luftflöde, men resultatet var magert.
Läs hela artikeln om den ljuddämpande friskluftsventilen.

HEDEMORADORREN_office

Hedemoradörren möter högsta akustiska krav. En välisolerad vägg måste ackompanjeras av rätt slags dörr om ljudet ska stängas ute. Med Hedemoradörren skapar du effektivt den ostördhet som krävs under teaterföreställningen, konserten eller sammanträdet. Och vi lämnar alltid ljudgaranti på alla våra ljuddörrar. Vi gör även dörrar och portar i specialutförande utan krav på ljuddämpning. Både vad gäller storlek och design. Besök www.hedemoradorren.se för mer information »