AKUSTIK

HIAK akustik och vårt ljudlabb

En hög kompetens inom akustik om både egna och kunders produkter och miljöer är avgörande kunskaper för att vara ledande inom industriakustik. Det har HIAK tagit fasta på! Under årens lopp har vi samlat på oss erfarenhet från i stort sett alla industrier vilket ger oss förmågan att välja den mest optimala och kostnadseffektiva lösningen för kunden.

Med hjälp av vårt breda kunskapsfält omsätter vi teoretisk akustik till fungerande och kostnadseffektiva lösningar för just era specifika behov. Vår styrka är att ta hand om hela kedjan från behovsanalys till åtgärd och samtidigt hantera ljudgarantierna så att vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

För att säkerställa att våra produkter håller de akustiska egenskaper som beräknats och utlovats utför vi olika typer av ljudmätningar, både i fält och i vårt eget ljudlabb. Vi kontrollerar reduktionstal, insättningsdämpning, ljudabsorption och vibrationer på våra lösningar.

I ljudlabbet jobbar vi också med löpande produktutveckling och utbildning av vår egen personal.

Exempel på ljudmätning av ljuddämpare.

Det är av allra största vikt att en installation av en ljuddämpare är rätt från början. En ombyggnad eller komplettering i efterhand kan vara mycket komplicerad och kostsam. Av olika anledningar kan det vara svårt att kontrollmäta en ljuddämpare i fält. Vid sådana tillfällen kan vi göra avancerade mätningar på färdig men ej monterad ljuddämpare vilket ger kunden trygghet och ett kvitto på att kraven uppfylls.

Ett exempel är en rökgasljuddämpare där vi med hjälp av en stor specialbyggd högtalare med 21 stycken högtalarelement kontrollerar prestandan. Högtalaren placerades i inloppet på ljuddämparen och ljudnivån mättes därefter både med och utan dämpkroppar för att jämföra mätvärden. På så sätt kunde vi verifiera beräkningarna och mäta effektiviteten på ljuddämparen.

Ljudkrav: Ljudeffektsänkning med 12 dB(A) för skorstensmynningen där oktavbandet för 250 Hz ska ha en min. dämpning på 15 dB.

Resultat: Kraven uppfylldes med 2,5 dB(A) marginal och med 11 dB marginal för 250 Hz bandet.

Bilderna är tagna vid ljudmätningen på HIAK och efter slutmontage på rökgaskanal.