Ljuddämpare

PRODUKTER

Ljuddämpande

Ljuddämpare

HIAK har en branschledande erfarenhet av industriella ljuddämpare. Vi skräddarsyr ljuddämparna utifrån kundens krav på ljudreduktion, tryckfall, material mm och vi lämnar prestandagaranti.

Vi levererar alla typer av ljuddämpare där valet bestäms av kundbehoven. Vår unika stavljuddämpare är ett fördelaktigt val vid många installationer. Den har många goda egenskaper som kompakt och lätt design, goda termiska och flödesmässiga egenskaper, möjlighet till byte eller rengöring av dämpkroppar mm.

De stora användningsområdena för våra ljuddämpare är:

  • Ångevakuering från säkerhets-, friblåsnings- och startångventiler. Vi levererar både rent absorbtiva dämpare och mottrycksljuddämpare. För utsläpp som varierar i flöde ger rent absorbtiva dämpare säkrare prestanda. För ångljuddämpare använder vi vår stavteknik som ger lång livslängd trots snabba temperaturstegringar.
  • Rökgaser från rökgasfläktar där vi optimerar dämparna för lågt tryckfall för bibehållen prestanda. Ljuddämparna kan levereras rengöringsbara vilket reducerar risken för prestandaförsämringar över tid.
  • Förbränningsluft eller avgaser från gasturbiner eller motorer. Höga temperaturer, turbulent strömning med stora tryckvariationer är exempel på kriterier som finns i de här miljöerna. Våra dämpare är anpassade för tuffa förhållanden och vi har många referenser från alla tänkbara installationsmiljöer.
  • Processluft från värmeåtervinning, ventilation mm är typiska ljuddämparinstallationer på pappers- o massabruk, energiverk, gruvor och processindustri. Vi har produkterna och löser totalåtaganden i bullersaneringsprojekt.
  • Syrgasevakuering kräver särskild renhet i ljuddämparna vilket vi har lösningar för.