Ljuddörrar

Öppningen till en lugn miljö!

- Alltid med ljudgaranti

Ståldörrar

Trädörrar

Hedemoradörren möter högsta akustiska krav

En välisolerad vägg måste ackompanjeras av rätt slags ljuddörr om ljudet ska stängas ute. Med Hedemoradörren skapar du effektivt den ostördhet som krävs under teaterföreställningen, konserten eller sammanträdet. Och vi lämnar alltid ljudgaranti på alla våra dörrar.

Konstruktion och design

Men det räcker inte med en kraftig och välisolerad dörr. Det som särskiljer Hedemoradörren från andra ljuddörrar, är absorbenten runt dörrbladets kant. Absorbenten sätter stopp för eventuellt ljudläckage i spalten mellan dörr och karm. Våra dörrar är formstabila och utförda med den detaljerade noggrannhet som krävs för att de unika egenskaperna ska bestå även efter en lång tids användning.

Alla våra dörrar är designade för att uppfylla varierade ljudkrav inom olika användningsområden.

De är så smart utformade att de inte är storleksberoende. Kombinationen av materialval och konstruktionslösning gör också att dörrarna mjukt går att öppna och stänga, och dessutom uppfylla ställda ljudkrav. Vi lägger också stor vikt vid form och design.

Vi tillverkar både CE-märkta, brandklassade och specialtillverkade ljuddörrar om du har unika önskemål.

Ståldörrar

Vi har levererat och monterat våra gedigna ståldörrar i allt från tunga industrimiljöer till tv-hus. Hedemoradörrens enkelljuddörrar i stål finns i storlekar från 7 x 7 M till 15 x 31 M. Pardörrar i stål erbjuder vi från 11 x 20 M till 44 x 44 M.

Trädörrar

Våra eleganta ljuddörrar i trä är populära i många offentliga miljöer, som till exempel teatrar, biografer och nu senast Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vi erbjuder alla normala standardmått för innerdörrar i trä, men även betydligt större storlekar upp till 22 x 23 M.

Specialdörrar

Specialdörrar kan vara dörrar eller portar i speciella mått, i speciella former eller i specialmaterial framtagna tillsammans med dig som kund för att tillfredsställa era önskemål och visioner kring estetik, funktion och känsla.Vi kan göra stora motordrivna slag- och skjutdörrar, böjda dörrar, eller att dörrar klädda med specialmaterial, allt efter era önskemål. I nära samarbete med dig som kund tar vi fram en lösning som motsvarar din vision. Vi gör det andra inte gör!

Ljuddörrar som håller vad vi lovar.

Att föreskriva eller köpa produkter med höga ljudprestanda kan förefalla enkelt. Produkter deklareras med olika former av reduktionstalsvärden som kan tyckas enkla att jämföra. Det finns dock rejäla fallgropar. Först och främst betyder inte likvärdiga sammanvägda reduktionstalsvärden att produkterna har identiska prestanda. Sett över ett frekvensspektra kan prestandan skilja sig avsevärt trots att det sammanvägda reduktionstalet är identiskt. Det här kan betyda stora skillnader i verklig upplevd prestanda beroende på vilken ljudmiljö som produkten ska hantera. Särskilt för högprestandaprodukter är det här avgörande och för att göra en rättvis jämförelse ska leverantören tillhandahålla prestandakurvor över relevant frekvensspektra och det är dom som bör jämföras.

Den andra fallgropen är att ljudprestanda i allmänhet är laboratoriemätta på EN produkt som utan hinder kan optimeras m.a.p toleranser, packningstryck, rakhet mm. Många tillverkare konverterar standardprodukter för att nå högre ljudprestanda och det sker ofta genom fler och kraftigare packningar, extra materialskikt och inte minst snävare toleranser. Om man sen inte kan upprätthålla dessa toleranser vid serietillverkning eller om packningstrycket reduceras för att möjliggöra enkel dörrstängning så har du som köpare svårt att påvisa att produkten inte uppfyller utlovad prestanda. Någon kontrollerande myndighet finns inte och att mäta prestanda i verklig miljö är ofta svårt och kostsamt. Vi stickprovsmäter med jämna mellanrum produkter som finns på marknaden och uppnått resultat är i många fall långt från deklarerade prestanda, samma erfarenhet finns hos akustikkonsulter som gör verkliga produkttester.

På HIAK konverterar vi inte standardprodukter. Akustik är vår kärnkompetens och våra produkter är utvecklade med fokus på akustisk prestanda. Produkter som vi mäter i lab är inte optimerade för mätningen, det är samma produkt som vi levererar till våra kunder. Produkter som håller vad dom lovar, idag och i morgon.

Våra helhetslösningar är en trygghet för er. Vi tar hand om hela processen från ljudmätning till ljudgaranti.

Ljudmätningar
Våra kunniga akustiker har genom sin gedigna erfarenhet och lyhördhet, lätt att förstå era utmaningar och önskemål. Vi erbjuder ljudmätningar, undersökningar och förstudier, på den nivå ni önskar. Vår kompetens är unik inom vårt specialområde, vi utför beräkningar och mätningar i både vårt ljud-laboratorium och i fält.

Projektledning
Vi har lång erfarenhet av att leda både stora och små projekt. Våra arbetssätt är beprövade och inarbetade men vi är flexibla och lyssnar på era önskemål. Som kund till oss bestämmer du själv hur involverad du vill vara i projektet.

Produktleverans
Vi planerar våra leveranser tillsammans med er så att produkten kommer i rätt tid och till rätt plats. Leveranserna är tydligt märkta enligt era önskemål och vi emballerar alla dörrar så att de ska vara skyddade under hela transporten. I de flesta fall läggs de på pall så att det är lätt att flytta på.

Montage med erfarna montörer
Vi har ett montageteam med över 40 års erfarenhet av ljuddämpande produkter hos våra kunder. Våra montörer utbildar sig kontinuerligt i säkerhet och arbetsmiljö. De är uppdaterade och kunniga på nya produkter, och innehar alla viktiga licenser. Det gör att vi kan erbjuda effektiva och säkra montage hos er.

Ljudgaranti
Vi håller vad vi lovar. Det är vårt löfte till dig som kund. Vår ljudgaranti gör att du kan tryggt veta att resultatet blir det vi kommit överens om.