CASE: OPERAHUSET, Köpenhamn

CASE:

Operahuset, Köpenhamn

Våra dörrar finns på ett av världens modernaste och mest kostsamma operahus som någonsin byggts, Operahuset i Köpenhamn, invigt 2005. Endast det bästa är gott nog karakteriserade projektet som ritats av den världsberömda arkitekten Henning Larsen. Till detta extremt krävande projekt fick Hedemoradörren förtroendet att leverera alla större specialdörrar med höga ljudkrav.

Entré till huvudscenen med en bågformad, motoriserad 20m bred skjutdörr följd av 3st motoriserade portar samt 2st nödutrymningsportar.

Till repetitions- och studioscener levererades 3st stora motoriserade skjutdörrar samt blockväggar.

Kraven var på finish och funktion var extremt höga. Alla dörrar till huvudscenen är utförda så att de smälter in i omgivande väggkonstruktion, dörrarna ska finnas men inte synas. Alla arkitektoniska krav i kombination med höga krav på ljud och brand var en utmaning som vi lyckades uppfylla.

Projektet är ett bra exempel på vad vi på Hedemoradörren kan i form av avancerade specialdörrar. Hedemoradörren ansvarade även för montaget och driftsättning.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra trädörrar här eller kontakta Lars Olsson på telefon, +46 (0)225-59 56 32 eller e-post: lars.olsson@hiak.se