CASE: KMH – KUNGLIGA MUSIK HÖGSKOLAN, Stockholm

CASE:

KMH – KUNGLIGA MUSIK HÖGSKOLAN, Stockholm

Mitt i Stockholm byggs KMH:s nya campus, med inflyttning sommaren 2016. De nya byggnaderna innefattar bland annat fyra nya konsertsalar och ett studiokomplex med framstående teknik och akustik.

158 st Hedemoradörrar/portar med Rw 47 dB har installeras av våra montörer och bidrar till möjligheten att uppfylla för KMH:s högt ställda mål inom utbildning och forskning.

Intresse för KMH:s nya campus har redan väckts internationellt och det kommer att stärka Stockholms attraktionskraft inom musik och konst.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra trädörrar här eller kontakta Lars Olsson på telefon, +46 (0)225-59 56 32 eller e-post: lars.olsson@hiak.se

Byggherre: Akademiska Hus Hyresgäst: Kungl. Musikhögskolan Arkitekt: AIX Arkitekter Illustration: Tomorrow