OM OSS

Om oss

Produkter för bullerdämpning och ljudisolering har HIAK utvecklat och marknadsfört sedan 1947. Den första produkten som utvecklades var en mobil ljuddämpare som användes för funktionstest till de första svenska militära jetflygplanen. Resultatet blev lyckat och lade grunden till den kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla industriell ljuddämpning för varierande applikationer.

HIAK har en unik förmåga att utveckla nya lösningar och produkter för optimerad ljuddämpning. Vi har genom åren arbetat med en omfattande portfölj av applikationer och lösningar för processindustri, verkstadsindustri och byggsektorn.

Dessutom har vi utvecklat inbyggnader och ljuddämpare för gasturbin, ångturbin, energisektorn och flygindustrin. Vi har även djup kunskap om tillverkningsprocessen av de produkter som ingår i våra lösningar.

Vår långa och breda erfarenhet av ljuddämpning gör att våra medarbetare har en unik kunskap som vi ser som vår störta resurs. HIAK har de främsta experterna inom akustiska industriella applikationer och den samlade kunskapen har vi med oss i alla framtida utmaningar.

HIAK är certifierat enligt ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 för kvalitet och miljö.
Dessa certifieringar ligger hos Lloyd`s Register.

Certifikaten når du genom att klicka på länken under.
ISO 9001-2015 och ISO 14001-2015 Certifikat

Vår affärsidé

HIAK identifierar, analyserar och hanterar akustiska utmaningar med fokus på Kundvärde, genom att erbjuda tjänster och produkter för optimal ljudmiljö.

Vision och mission

The dynamic partner in acoustic innovation.

Vi reducerar oljud så att människor mår bra i och omkring miljöer med buller.