PRODUKTER

PRODUKTER

Som experter på ljuddämpande lösningar och konstruktioner har vi en mängd olika referensobjekt. Här kan du ta del av några utvalda lösningar på ljuddämpare, inbyggnader och dörrar, som vi under åren arbetat fram i samarbete med våra kunder.

Ljuddämpande

Ljuddämpare

HIAK har en branschledande erfarenhet av industriella ljuddämpare. Vi skräddarsyr ljuddämparna utifrån kundens krav på ljudreduktion, tryckfall, material mm och vi lämnar prestandagaranti.

Vi levererar alla typer av ljuddämpare där valet bestäms av kundbehoven. Vår unika stavljuddämpare är ett fördelaktigt val vid många installationer. Den har många goda egenskaper som kompakt och lätt design, goda termiska och flödesmässiga egenskaper, möjlighet till byte eller rengöring av dämpkroppar mm.

NonSonus Fresh air valve

Bullerdämpande friskluftventil NonSonus FLV 65

HIAK´s friskluftventil NonSonus FLV 65 är en högeffektivt bullerdämpande ventil. Den är unik på marknaden, då den dämpar buller 8 gånger bättre än närmaste konkurrents ventil. Ventilen har ett reduktionsvärde (Dw) på 65 dB för en väggtjocklek på 400mm.

Friskluftventilen är testad av ackrediterat laboratorium RISE AB, enligt senaste standard EN 10140-2 och EN 13141-1. (RISE = f.d. Statens provningsanstalt)

Väggtjocklek     Dn,e,w          Luftflöde
200 mm              57 dB           7 l/s
400 mm              65 dB           7,4 l/s

Referensarea 10m², fullt öppen ventil, vid Δp tryckdifferens 10 Pa

Friskluftventilen NonSonus  FLV 65 kommer att börja levereras fr.o.m. april 2019.
Mer info kommer.

Ljuddämpande maskininbyggnader

Vi skräddarsyr maskininbyggnader till alla typer av maskiner. Med hjälp av våra flexibla byggsystem anpassas lösningen efter era förutsättningar vad gäller storlek, krav på åtkomlighet, säkerhet och inte minst ljuddämpande behov. Vi undersöker förutsättningarna i varje projekt och lämnar prestandagaranti för er trygghet.

Vårt byggsystem är även anpassat för avskärmande väggar, fasta eller på hjul. Lokaler och tillverkningsmodeller förändras ständigt varför det är viktigt att väggsystem är flexibelt, kan demonteras och återanvändas. Ett behov som vårt system självklart lever upp till.

Manöverrum och produktionskontor

Vi bygger våra kontrollrum och produktionskontor helt kundanpassade för högsta krav på god komfort, design och tillgänglighet. Styrning och övervakning av maskiner i bullrig miljö kräver ett väl ljudisolerat, ergonomiskt och säkert kontrollrum. Att operatörerna har yttre fysiska förutsättningar att göra riktiga bedömningar och ta rätt beslut är avgörande för en säker och effektiv produktion.

Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar med installerad ventilation, kyla, el, kontrollrumsbord, kök mm och hjälper gärna till med projektering inklusive ljud- och vibrationsmätningar.

Ljuddörrar

Hedemoradörren möter högsta akustiska krav. En välisolerad vägg måste ackompanjeras av rätt slags dörr om ljudet ska stängas ute. Med Hedemoradörren skapar du effektivt den ostördhet som krävs under teaterföreställningen, konserten eller sammanträdet. Och vi lämnar alltid ljudgaranti på alla våra ljuddörrar.

Gasturbinanläggningar

HIAK har levererat akustik och luftfiltreringsprodukter för gasturbiner i mer än 50 år. I sortimentet ingår avgassystem, luftintagssystem med filtrering, ljudhuvar, ventilation och mycket mer.

Vi har lösningar och konstruktioner anpassade för olika turbintyper och för alla typer av installationsmiljöer, off-shore, on-shore, öken, arktiskt klimat osv. Förutom nyinstallationer över hela världen åtar vi oss konditionsbesiktningar och renovering eller uppgradering av befintliga anläggningar.

Ljuddämpning för hem och kontor.

HIAK levererar produkter för ljuddämpning i hem och kontor i samarbete med Decibel.
Produkterna är framtagna för en bättre arbets- och boendemiljö. Decibels produkter har testats och uppfyller HIAKs högt ställda kvalitetskrav.

Decibel Ltd är en internationell startup grundat 2012 av PhD ingenjörer, helt och hållet fokuserade på utveckling av innovativa produkter inom ljuddämpning och akustik. Decibel har egen tillverkning och laboratorium.

Ljudisolering av transformatorer och reaktorer

Bullret är typiskt tonalt och lågfrekvent vilket upplevs som påfrestande och obehagligt även vid låga nivåer. Ljuddämpande åtgärder är svåra utmaningar och lösningar måste specialutformas för att ge effekt och rätt funktion. För de här applikationerna har vi utvecklat en produktpalett med unika egenskaper både för optimalt akustiskt resultat och andra funktionskrav. Utvecklingen har skett under många år och i nära samarbete med ledande leverantörer av kraftdistributionsanläggningar.

Produktpaletten vänder sig både till leverantörsledet men även till anläggningsägare som behöver uppgradera befintliga anläggningar för att reducera miljöstörningar.