CASE – Ljuddämpare för syrgas till AGA Rauma

AGA Syrgas Rauma

Ljuddämpare för syrgas ställer extra höga krav. För att AGA skulle klara sina miljöåtaganden behövde de dämpa en ventil som släpper ut syre i atmosfären med en syrgasljuddämpare till LpA 70dB @1m från ljuddämparutloppet.

Ljuddämparen skulle även uppfyllda kraven på renhet enligt EIGA IGC Doc 33/06/E .

Vi började med att dimensionera en ljuddämpare som är avvägd för att klara kundens ljudkrav, sedan konstruerades ljuddämparen. Vid konstruktionen var det nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda material och renlighetskrav som ställs på en syrgasljuddämpare.

För att säkerställa att rätt material använts och att renlighetshetskraven uppnåtts under tillverkningsprocessen, genomfördes en protokollförd slutbesiktning då även den övergripande kvaliteten kontrollerades.

Ljuddämparen uppfyllde de ställda ljudkraven samt även kraven på renhet enligt EIGA IGC Doc 33/06/E .

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här