CASE – Ljuddämpare och system till Siemens gasturbiner

Ljuddämpare och akustiska system till gasturbiner, Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ljuddämpare såsom inloppsljuddämpare, avgasljuddämpare, och ljudinbyggnad runt hela gasturbinen levererar HIAK

Siemens levererar gasturbiner på den globala marknaden. HIAK har en lång historia som akustisk partner till Siemens och har levererat mer än 200 enheter för SGT 600/700 Gasturbiner

Leveranserna kan även bestå av flertal ytterligare delsystem som inte är akustik relaterade, det kan t ex vara luftintag, filter, luftintag, plenum.

Produkterna levereras i olika material och anpassas ofta för att möta olika slutkundens behov och specifikationer.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här