Ljuddämpare för ånga, Iggesund Paperboard AB

Ljuddämpare för ånga

Ljuddämpare för ånga, Iggesund Paperboard AB

HIAK fick i uppdrag att ta fram flera ljuddämpare för ånga till Iggesund Paperboard. HIAK påvisade att flera ångkällor kunde ledas
in i samma ljuddämpare. På så vis kunde antalet ljuddämpare minskas och därmed minskades totalkostnaden för hela projektet.

HIAK dimensionerade ljuddämparna akustiskt, tog fram ritningsunderlag och tillverkningsunderlag samt tillverkade och installerade ljuddämparna.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här