CASE – Operatörshytt mot buller, Boliden Mineral AB

Operatörshytt mot buller, Boliden Mineral AB

Boliden i Garpenberg har genomfört ett projekt för att utöka kapaciteten i gruvan. I detta projekt, under jord, inkluderades det en ny skipp och två nya krossar. Krossarna har en mycket hög ljudnivå när de är i drift. Det uppstår även ett pulserande lufttryck. Detta i kombination gjorde att operatörerna vid krossarna kände sig både utmattade och illamående efter långa skift vid krossarna.

HIAK fick i uppdrag att titta över arbetsmiljön vid krossarna och se vad som kunde göras. Vi utförde en ljudmätning på plats och konstaterade att ljudnivån var mycket hög.

I kombination med det pulserande lufttrycket sjönk prestationsförmågan hos operatörerna. HIAK byggde operarörshytter mot buller vid krossarna. De gjordes robusta för att klara stenspitter och utrustades med ett laminerat offerglas.

Operatörerna har efter att hytterna installerats upplevt en mycket bättre arbetsmiljö. Sjukskrivningarna har minskat och processens tillgänglighet har ökat.

Unik kompetens
inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här