Ljuddämpare för skorsten med enbart dämpkropp. Compab

Ljuddämpare för skorsten. Compab

Ljuddämpare för skorsten.

Uppdraget är att sänka ljudnivån från skorstenar utan att montera en extra ljuddämpare.

HIAK har tagit fram en lösning där man för ner en dämpkropp i befintligt rökrör.

Denna lösning lämpar sig väl för eftermontage när ljudnivåerna måste sänkas ytterligare eller när ljudkraven inte är allt för höga. Lösningen ger ett smidigt och enkelt montage till en låg kostnad per dämpad dB(A).

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här