CASE – Bullerdämpning med inbyggnad av kartongmaskin, DS Smith Packaging Sweden AB

Bullerdämpning med inbyggnad av kartongmaskin, DS Smith Packaging Sweden AB

Bullerdämpning behövde DS Smit ha hjälp med när de hade problem en kartongmaskin vars buller översteg de gränsvärden som finns inom industrin. På plats tillsammans med kunden, tittade vi på maskinen och diskuterade var de upplevde problemen som värst. Viktigt var att den ljuddämpande lösningen inte fick begränsa möjligheten att på ett smidigt sätt ha åtkomst till maskinen för att kunna sköta tillverkningen.

Vi åkte hem och arbetade fram ett koncept på hur maskinen skulle kunna byggas in, med hänsyn till både ljuddämpning och god tillgänglighet för operatören.

Efter att kunden fått ta del av konceptet och komma med synpunkter på det, diskuterade vi fram en justerad lösning för bullerdämpning och konceptet uppdaterades.

Det är av största vikt för oss på HIAK att alltid ta in kundens alla synpunkter. Detta för att hitta lösningar som är både akustiskt bra och funktionella för operatörerna. Risken vid ogenomtänkta och dåligt planerade lösningar är att operatörerna flyttar på eller tar bort delar som de upplever är i vägen för deras arbete. Då riskerar man att tappa själva ljuddämpningen.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här