CASE – Ljuddämpare för rökgaser, Rosenlundsverken, Göteborg Energi AB

Ljuddämpare för rökgaser, Rosenlundsverken, Göteborg Energi AB

Göteborg Energi behövde en ljuddämpare för rökgaser. Göteborg Energi har kontinuerligt expanderat sitt fjärrvärmenät. Rosenlundsverken har en god strategisk placering som värmeproducerande enhet, med hög kapacitet och är viktiga för att Göteborg Energi ska kunna leverera värme till sina kunder.

Vid en bullerkartläggning genomförd av Naturvårdsverket framgick det att anläggningen hade för hög ljudnivå mot omgivningen. Detta medförde att ljudnivån måste sänkas om enheten skall användas som värmeproducent.

Göteborg Energi kontaktade oss på HIAK. Vi beräknade och konstruerade inbyggnader med baffelljuddämpare på inloppet samt en kanalljuddämpare på avgaskanalen innan skorstenen.

Ljuddämparen för rökgaser konstruerades för att ha god tillgänglighet för service och inspektion. Just här krävdes det att vi specialkonstruerade och designade produkter för att exakt möta de platsspecifika behoven.

De levererade produkterna kontrollerades enligt Göteborg Energi kravspecifikation. HIAK hade klarat de extremt hårda kraven gällande både akustik, tillgänglighet, kvalitet och tryckfall.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här