CASE – Ljuddämpare offshore. Halvorsen-tec

ljuddämpning marin

Ljuddämpare offshore. För tuffa krav på vikt och livslängd. Halvorsen-tec

Ljuddämpare offshore.

Halvorsen-tec är ett bolag som konstruerar och tillverkar avgaspannor (WHRU) till gasturbiner. Just Halvorsen har specialiserat sig på offshore system. Detta medför att kravet på låg vikt är mycket viktig eftersom utrustningen ofta är placerad mycket högt på plattformarna eller FPSO båtarna.

Den akustiska utmaningen som Halvorsen har är att de levererar det kompletta avgas-systemet från avgasplenum till utlopp skorsten, vilket inkluderat ljuddämpare och med detta ljudkrav vid avgasutlopp. Då Halvorsen inte har akustiskkunskap, jobbar vi på HIAK och Halvorsen tätt tillsammans.

Vi samarbetar med Halvorsen genom att vi tar det akustiska ansvaret i systemet och levererar nobel parts i form av ljuddämpande stavar. På HIAK tar vi även fram ritningar av konor och höljet som säkrar den kompletta ljudbilden.

Genom att HIAK tar det akustiska ansvaret kan vi tillsammans med Halvorsen nyttja bägges spetskunskaper. Det ger oss än mycket konkurrenskraftig prisbild.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här