CASE – Ljudisolerat kontrollrum, Korsnäs AB

Ljudisolerat kontrollrum, Korsnäs AB

Ljudisolerat kontrollrum.

KORSNÄS AB ville ha hjälp med att skapa ett gemensamt centralt kontrollrum, med många olika funktioner och en bra fungerande arbetsmiljö för kontrollen av sina två pappersmaskiner PM4 och PM5. Tidigare var det flera olika separata rum.

I projektet jobbade vi tillsammans med uppdragsgivaren och tog fram ett gediget underlag. Förutom ökade synergier och ökat samarbete mellan medarbetare önskade man en bättre miljö med ökad komfort.

Lösningen blev ett gemensamt stort rum på 600 m2 med en ljudnivå under 45 dB(A), med mycket låga vibrationsnivåer och brandklassad för 60 minuter. Rummet består nu även av kontor, mötesrum, matplatser och kök.

Arbetet och installationen utfördes under fullt pågående produktion på båda pappersmaskinerna, utan störning och med bibehållen kvalitet.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här