CASE – Ljudinbyggnad, ABB

Ljudinbyggnad, ABB

Då utvecklingen går mot ett ökat antal stationer med krafttransformatorer och shuntreaktorer i bebyggda områden behöver man ta hänsyn till ljudet från dessa anläggningar. Vanligtvis alstrar transformatorer och reaktorer ett lågfrekvent tonalt buller som kan upplevas mycket störande.

Med hjälp av HIAKs ljudinbyggnad eller avskärmningar kan man minska oljudet från dessa. Vi tar fram en optimal skräddarsydd lösning med kunskap och mångårig erfarenhet av att utföra ljudberäkningar med hänsyn tagen till den komplexa ljudkällan.

En ljudinbyggnad kan antingen byggas mot transformatorn / reaktorn eller fristående beroende på ljudkrav och utrymmes- och servicebehov. Våra lyftbara vägg- och taksektioner finns i olika utföranden för optimal bullerdämpning där vi i samråd med er anpassar ljudinbyggnaden med urtag för oljerör till radiatorbatteri, genomföringar och erforderliga luckor mm efter kundens behov.

De större bullerdämpande inbyggnaderna förses med dörrar för snabb och enkel åtkomst till reaktorn.

HIAK har kunskapen och erfarenheten att utföra ljudberäkningar, konstruktion, tillverkning, projektledning och montage. Våra produkter är framtagna efter mångårig erfarenhet och omfattande ljudprov hos kunder och i vårt eget ljudlaboratorium.

HIAK har levererat ljuddämpande inbyggnader sedan 1980-talet till ABB runt om i världen.

På bilden ovan ser du en ljudisolerande inbyggnad av shuntreaktor i New Jersey, USA.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här