CASE – Manöverrum och kontrollrum, UPM Caledonian Paper

Manöverrum och kontrollrum, UPM Caledonian Paper

UPM Caledonian Paper i Skottland önskade ha ett manöverrum och kontrollrum med möjligheten till bra översikt av det nya renseriet, där rundveden huggs, barkas och flisas.

Det är en process som skapar extremt mycket oljud.

Trots det lyckades HIAK skapa en bra fungerande arbetsmiljö i flera manöverrum och kontrollrum.

Prefabricerade väggmoduler gjorde dessutom att installationstiden förkortades.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här