CASE – Bullersanering med Ljuddämpare, Nordic Paper Bäckhammar AB

Bullersanering med ljuddämpare, Nordic Paper Bäckhammar AB

Bullersanering i Bäckhammar. Nordic Paper Bäckhammar är ett pappersbruk. Närliggande fastighetsägare klagade på störande buller under kvällar och nätter. Vid mätningar konstaterades det att ljudnivån behövde sänkas mellan 3-8 dB (A). Det gjordes en buller kartering för att ta reda på vad av den befintliga utrustningen som skulle behöva dämpas. När denna kartering var utförd presenterades det en önskad dämpning från från 3-12 dB(A).

HIAK kopplades in och analyserade den begärda dämpningen. Vi konstaterade att efter vissa förändringar kunde vi hjälpa pappersbruket att hitta en mycket kostnadseffektiv lösning för bullersanering, som skulle uppnå önskade ljudnivåer.

I vårt åtagande ingick även att montera våra egna delar samt nedmontering av det äldre systemet. Detta gick bra att lösa i samarbete med lokala firmor, nära kunden och vår egen projektledning.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här