CASE – Ljuddämpare Edvard Grieg, Halvorsen TEC

Ljuddämpare Edvard Grieg, Halvorsen TEC

Ljuddämpare för offshore oljefält som ligger långt ut till havs  medför att landbaserad kraftförsörjning är mycket svår och kostsam. Därför måste man producera egen el, det görs via gasturbin. Denna fungerar som en stor vattenkokare som avger vattenånga, som sedan via ångturbiner går vidare för produktion av el.

Turbinerna är placerade alldeles intill kontor och lägenheter. Därför är kraven på ljuddämpare mycket högt ställda. På en oljeplattform är också vikten helt avgörande för säkerheten. Turbinerna ligger högt upp vilket gör att det är väldigt viktigt att de inte väger för mycket.

HIAK dimensionerade en ljuddämpare med inlopps respektive utloppskona. Det som är mycket viktigt vid dessa slags system, då vikt är en kritisk faktor, är att beräkna flödet över inloppskonan. Inloppskonan styr ljuddämpningen då flödet behöver vara jämnt för att den totala absorptionsytan ska kunna tillgodoräknas.

Den totala ljudbilden blir en summering av ljudet som går ut genom skorstenen och ljudet som tränger ut genom ljuddämparens hölje, tillsammans med konor och kanaler.

Vid en beräkning av avstånd är skorstenskanalen och ljuddämparens hölje de områden som är närmast till kravpunkterna där ljudnivån skall garanteras. Detta medför att den akustiska dimensioneringen av höljet är om inte lika viktigt till viktigare än själva insats dämpningen i ljuddämparen.

De två ljuddämparna tillsammans med hölje klarar ljudnivån. När det är två system som står så nära varandra så påverkar båda systemen varandra (som två högtalare). Personalen på plattformen blir inte störda av ljudet från kraftförsörjningen och arbetet kan utföras med den el som systemen producerar.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här