CASE – Inspektion och reparation avgassystem med ljuddämpare, Siemens LLC-Oman

Inspektion och reparation avgassystem med ljuddämpare, Siemens LLC-Oman

HIAK fick i uppdrag att inspektera och åtgärda ett gammalt avgassystem med ljuddämpare som vi levererat 1974. Kanaler i avgassystemet hade blivit igensatta på grund av åldersslitage samt att systemet inte varit i drift på lång tid. Konsekvensen av igensatta kanaler blev att temperaturen i gasturbinen blev för hög.

Vår inspektör som åkte till Oman sammanställde en rapport med olika åtgärdsförslag. Vi lämnade även ett pris på att utföra detta. Kunden gillade förslaget och vi skickade två montörer med det ett materialkit som tagits fram. Avgassystemet reparerades för att klara driften i ytterligare 10 år.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här