CASE – Ljuddämpare för luftintag gasturbin, Sydkraft Thermal Power AB

Ljuddämpare för luftintag till gasturbin, Sydkraft Thermal Power AB

Sydkraft skulle renovera en gasturbinanläggning med ljuddämpare för luftintag så att den skulle klara ytterligare 20 års drift. Ljuddämparen har inte levererats av HIAK tidigare och efter att ha varit på plats för att se på anläggningen, konstaterade vi att den bästa lösningen var att göra ett helt nytt luftintag eftersom det gamla var i ett så pass dåligt skick.

Vår lösning baserades på att till montaget, leverera färdiga containrar med förmonterat filtersteg. Dessa kunde lyftas på plats. Till avgassystemet konstaterade vi att den befintliga dämpkroppen behövde renoveras. Vi offererade två olika lösningar, dels en som enbart erbjöd renovering av befintligt system.

Dels en något dyrare lösning som baserades på en helt ny ljuddämpare. Denna skulle konstrueras enligt vår egen design. Sydkraft valde att gå på något dyrare lösningen, vår egen design eftersom de kunde se vilka fördelar den medförde.

I vårt åtagande ingick även att montera våra egna delar samt nedmontering av det äldre systemet. Detta gick bra att lösa i samarbete med lokala firmor, nära kunden och vår egen projektledning.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här