Medarbetare – Marknad

MARKNAD

Maria_Hongisto
Maria Hongisto
VD

maria.hongisto@hiak.se
Dir: +46225595638


Bettina Bränd
Försäljning

bettina.brand@hiak.se
Dir: +46225595627


Anders Granberg

Försäljning

anders.granberg@hiak.se
Dir: +46225595659

Lars_olsson
Lars Olsson

Försäljning, Dörrar & portar / Friskluftventilen

lars.olsson@hiak.se

Dir: +46225595632


Simon Fjägers

Försäljning

simon.fjagers@hiak.se
Dir: +46225595695


Marcus Bjurman

Försäljning & Marknadschef

marcus.bjurman@hiak.se
Dir: +46225595639


Alf Lundevall

Försäljning.

alf.lundevall@hiak.se

Dir: +46225595676