Medarbetare – Marknad

MARKNAD

Maria_Hongisto
Maria Hongisto
VD

maria.hongisto@hiak.se
Dir: +46225595638
Mob: +46705690232


Bettina Bränd
Försäljning

bettina.brand@hiak.se
Dir: +46225595627
Mob: +46703481183


Anders Granberg

Försäljning

anders.granberg@hiak.se
Dir: +46225595659
Mob: +46708742097

Lars_olsson
Lars Olsson

Försäljning, Dörrar & portar / Friskluftventilen

lars.olsson@hiak.se

Dir: +46225595632
Mob: +46705691969


Simon Fjägers

Försäljning

simon.fjagers@hiak.se
Dir: +46225595665
Mob: +46702125121


Alf Lundevall

Försäljning.

alf.lundevall@hiak.se

Dir: +46225595676
Mob: +46706921442