ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Buller

Kraft och Energi

Till kraft- och värmeproducenter levererar HIAK produkter och lösningar för bullerkällor såväl utomhus som inomhus. Distribution av elkraft är ett annat område där vi har specialprodukter och lösningar som reducerar det lågfrekventa buller som uppstår i transformatorer och reaktorer. Produkterna finns anpassade både för integrering på nya produkter i tillverkarledet och för slutanvändare med befintliga anläggningar.

Tillverkande industri och processindustri

Inom såväl tillverkningsindustri som processindustri finns många störande bullerkällor som kräver olika typer av anpassad ljuddämpning. Vi kan åtgärda detta med minsta möjliga inverkan på produktionskapaciteten.
En viktig faktor inom processindustrin är att ljuddämpare optimeras för minsta tryckfall i förhållande till ljudkraven för att bibehålla så hög effektivitet som möjligt. Att inte utsätta operatörerna för störande buller är viktigt för hälsa och arbetsmiljö.

ljuddämpning marin

Marint och Offshore

Havsbaserade anläggningar, med tuffa väderförhållanden och extremt höga tillgänglighetskrav ställer höga krav på material och design. Lösningar för marin- och offshoreindustrin skall uppfylla kravmatrisen på låg vikt, hög ljuddämpning och samtidigt hög prestanda på producerade enheter i denna extrema miljö.

HIAK är kvalificerade enligt Achilles Joint Qualification System för leverantörer till oljeindustrin i Norge och Danmark.

Ljuddämpade motorer

Motorprovningsanläggningar

HIAK levererar ljuddämpade testrumslösningar till allt från person- och lastbilsmotorer till kompletta motorprovhus för jaktflygplan samt allt däremellan. Det var inom flygindustrin som HIAK började sin verksamhet. Ända sedan det första jetmotordrivna svenska stridsflygplanet Saab 32 Lansen lanserades på 50-talet har HIAK levererat bullerdämpande produkter till flygvapnen i en rad  länder.

Svenska, norska, finska, engelska, koreanska, italienska flygvapnet är några av dem, liksom US Air Force. Bullerdämpning inom flygindustrin utgör industriakustikens ”state of the art”. Kan man hantera oljudet från ett jaktflygplan med efterbrännkammare – då kan man förenklat säga att man klarar allt inom bullerdämpning.