Våra tjänster inom akustik

I vårt ingenjörsteam finns några av Sveriges främsta
experter inom ljuddämpande lösningar för industrin.

Vi löser era utmaningar inom buller och hjälper er till en bättre ljudmiljö med vår kompetens inom akustik

HIAK erbjuder konsulttjänster inom akustik och design. Detta baserat på mer än 60 års erfarenhet av ett stort antal projekt inom processindustri, verkstadsindustri, kraft & värme och byggsektorn. Ofta med omfattande krav på bland annat akustik, hållfasthet, luftflöde, tryckfall, temperaturväxling och utseende samt krav från normer och standarder. Projekten har oftast mynnat ut i leverans av en produkt, men alltmer levererar vi idag underlag som kunden äger eller har rätt att använda.
Några exempel på kunder av våra tjänster är ABB, Siemens och Quintus.

Vad vi erbjuder

 • Produktutveckling med fokus på akustik
 • Konceptframtagning
 • Produktutvärdering i eget akustiklab
 • Ljud- och vibrationsmätningar
 • Förstudie
 • Tillverkningsunderlag
 • Supervision av montage
 • Kostnadsberäkningar
 • Leverantörsutvärdering
 • Montage och installation
 • Besiktning av installationer

Fördelar för dig som kund

 • Möjlighet till tillverkning med flera alternativa leverantörer på underlag som Du som kund äger. Vilket ger kostnadsbesparingar genom sänkta materialkostnader
 • Optimerade konstruktioner för bästa prestanda inom akustik och flöde
 • Enbart en kontaktyta med samlad kompetens inom akustik, konstruktion, produktionsteknik och kvalitetskrav inom olika branscher.
 • Design för effektivt utnyttjande av material, tillverkning och montage
 • Möjlighet till lokal tillverkning på underlag som Du som kund äger
 • Minskade transportkostnader och miljöpåverkan genom lokal tillverkning
 • Garanterad akustisk prestanda
 • Riskreducering när du som kund äger eget tekniskt underlag och inte är beroende av en leverantör.

Akustik får en större betydelse. Och i en värld som kännetecknas av produktöverflöd och massproduktion blir kompetens och kundförståelse avgörande faktorer.

I vårt ingenjörsteam finns några av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar för industrin. Genom vår långa erfarenhet av ljuddämpning av buller och akustik har vi en unik kompetens. Tillsammans med er identifierar vi era behov och förutsättningar.

Därefter arbetar vi, i en transparent process, fram en lösning som uppfyller målen. Ju tidigare vår kompetens kommer in, desto bättre kan vi hjälpa er till effektiva lösningar.

Ni bestämmer omfattningen på vårt uppdrag. Vårt erbjudande sträcker sig från ren rådgivning till nyckelfärdiga installationer.

Vi erbjuder även löpande kontroll och underhåll av ljuddämpare vilket säkerställer att prestanda hålls över tid.

Hur vi jobbar

Varje projekt är unikt och vår arbetsprocess kommer att anpassas och justeras därefter. Men även om varje projekt kräver en unik plan finns det några typiska steg.

1

Förstudie

2

Analys, idéskapande och visualisering

3

Konceptlösning

4

Design och konstruktion

5

Tillverkning och leverans

6

Installation, verifiering och besiktning

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Akustik

Kraft och Energi

Till kraft- och värmeproducenter levererar HIAK produkter och lösningar för bullerkällor såväl utomhus som inomhus. Distribution av elkraft är ett annat område där vi har specialprodukter och lösningar som reducerar det lågfrekventa buller som uppstår i transformatorer och reaktorer. Produkterna finns anpassade både för integrering på nya produkter i tillverkarledet och för slutanvändare med befintliga anläggningar.

Akustik

Tillverkande industri och processindustri

Inom såväl tillverkningsindustri som processindustri finns många störande bullerkällor som kräver olika typer av anpassad ljuddämpning. Vi kan åtgärda detta med minsta möjliga inverkan på produktionskapaciteten.
En viktig faktor inom processindustrin är att ljuddämpare optimeras för minsta tryckfall i förhållande till ljudkraven för att bibehålla så hög effektivitet som möjligt. Att inte utsätta operatörerna för störande buller är viktigt för hälsa och arbetsmiljö.

akustik

Marint och Offshore

Havsbaserade anläggningar, med tuffa väderförhållanden och extremt höga tillgänglighetskrav ställer höga krav på material och design. Lösningar för marin- och offshoreindustrin skall uppfylla kravmatrisen på låg vikt, hög ljuddämpning och samtidigt hög prestanda på producerade enheter i denna extrema miljö.

HIAK är kvalificerade enligt Achilles Joint Qualification System för leverantörer till oljeindustrin i Norge och Danmark.

akustik

Motorprovningsanläggningar

HIAK levererar ljuddämpade testrumslösningar till allt från person- och lastbilsmotorer till kompletta motorprovhus för jaktflygplan samt allt däremellan. Det var inom flygindustrin som HIAK började sin verksamhet. Ända sedan det första jetmotordrivna svenska stridsflygplanet Saab 32 Lansen lanserades på 50-talet har HIAK levererat bullerdämpande produkter till flygvapnen i en rad  länder.

Svenska, norska, finska, engelska, koreanska, italienska flygvapnet är några av dem, liksom US Air Force. Bullerdämpning inom flygindustrin utgör industriakustikens ”state of the art”. Kan man hantera oljudet från ett jaktflygplan med efterbrännkammare – då kan man förenklat säga att man klarar allt inom bullerdämpning.