Kraft och Energi

Buller

Kraft och Energi

Till kraft- och värmeproducenter levererar HIAK produkter och lösningar för bullerkällor såväl utomhus som inomhus bland annat till olika typer av turbiner. Distribution av elkraft är ett annat område där vi har specialprodukter och lösningar som reducerar det lågfrekventa buller som uppstår i transformatorer och reaktorer. Produkterna finns anpassade både för integrering på nya produkter i tillverkarledet och för slutanvändare med befintliga anläggningar.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar.

Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här

Våra lösningar är helt anpassade efter era behov

Vi levererar ett komplett ritningspaket, eller så hjälper vi er hela vägen fram till en nyckelfärdig lösning. Ni bestämmer omfattningen på uppdraget. Vi erbjuder även löpande underhåll av de ljuddämpande konstruktionerna.

Illustration av gasturbinanläggning för energiproduktion. HIAK har ett komplett produktprogram för bullerdämpning samt luftfiltrering och ventilation.