Ljuddämpade provningsanläggningar för motorer

Ljuddämpade motorer

Ljuddämpning av motorer. Motorprovningsanläggningar

HIAK levererar ljuddämpade testrumslösningar för motorer, till allt från person- och lastbilsmotorer till kompletta motorprovhus för jaktflygplan samt allt däremellan. Det var inom flygindustrin som HIAK började sin verksamhet. Ända sedan det första jetmotordrivna svenska stridsflygplanet Saab 32 Lansen lanserades på 50-talet har HIAK levererat bullerdämpande produkter till flygvapnen i en rad  länder.

Svenska, norska, finska, engelska, koreanska, italienska flygvapnet är några av dem, liksom US Air Force. Bullerdämpning inom flygindustrin utgör industriakustikens ”state of the art”. Kan man hantera oljudet från ett jaktflygplan med efterbrännkammare – då kan man förenklat säga att man klarar allt inom bullerdämpning.

Decenniers samlad erfarenhet från flygindustrin använder vi även för andra intilliggande ljuddämpade applikationer där bensin eller dieseldrivna motorer genomgår testcykler under utvecklingsstadiet eller för optimering efter modifiering.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar och konstruktioner. Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här 

Våra lösningar är helt anpassade efter era behov

Vi levererar ett komplett ritningspaket, eller så hjälper vi er hela vägen fram till en nyckelfärdig lösning. Ni bestämmer omfattningen på uppdraget. Vi erbjuder även löpande underhåll av de ljuddämpande konstruktionerna.

Illustration av provningsanläggning för flygmotorer med höga akustiska och aerodynamiska krav.