Tillverkande industri och processindustri

Ljudisolering ljuddämpning

Tillverkande industri och processindustri

Ljudisolering och ljuddämpning krävs inom såväl tillverkningsindustri som processindustri. Där finns det många störande bullerkällor som kräver olika typer av anpassad ljuddämpning. Vi kan åtgärda detta med minsta möjliga inverkan på produktionskapaciteten.

En viktig faktor inom processindustrin är att ljuddämpare optimeras för minsta tryckfall i förhållande till ljudkraven för att bibehålla så hög effektivitet som möjligt. Att inte utsätta operatörerna för störande buller är viktigt för hälsa och arbetsmiljö och kräver ibland ljudisolering av maskiner eller människor.

Unik kompetens inom buller och oljud

Våra ingenjörer består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande lösningar och konstruktioner. Vi har en helt unik kompetens inom buller och oljud.

Ni får kontinuerlig och trygg support genom hela processen från problem-identifikation till färdig produkt. Exakt hur processen går till kan du läsa mer om här 

Våra lösningar är helt anpassade efter era behov

Vi levererar ett komplett ritningspaket, eller så hjälper vi er hela vägen fram till en nyckelfärdig lösning. Ni bestämmer omfattningen på uppdraget. Vi erbjuder även löpande underhåll av de ljuddämpande konstruktionerna.

Illustration av akustisk balansering mot yttre kravpunkter.